قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، سه تن را دشمن مي دارد : كسي كه منّت گذارانه صدقه مي دهد ؛ آن كه در عين دارايي، در خرجي دادنْ سخت مي گيرد ؛ و فقير ولخرج . [.رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت